De kosten voor het intakegesprek of de coachingssessies zijn € 65,00 en zijn vrij van BTW. 

Dit tarief geldt tevens voor een evaluatiegesprek of gesprekken met de leerkracht of IB-er op de school van het kind.

Eventuele reiskosten buiten Westervoort € 0,19 per km.

De betalingswijze is via internetbankieren. U ontvangt na afloop van iedere sessie een factuur via email.

Annuleren: Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, moet ik helaas in rekening brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.

Vergoedingen: Kindercoaching wordt niet standaard door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met de zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching nodig is en wat de voordelen ervan zullen zijn. U kunt ook informeren bij uw gemeente of preventieve zorg wordt vergoed.

Indien de sessies niet worden vergoed, is in overleg altijd een betalingsregeling mogelijk.

Ook kunt u de coaching opgeven in uw belastingaangifte als buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening. Begeleiding kan in de meeste gevallen ook betaald worden vanuit het PBG (persoonsgebonden budget), coaching kan vanuit een rugzakje worden vergoed.

 

Marga Weiss Kindercoaching staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 50204343 en is aangesloten bij Adiona, beroepsvereniging voor Kindercoaching en Het Kindercoachgilde.

Het Geerken 272, 6932 MX, Westervoort, Nederland - Telefoon 06-17964961 - kvk 50204343

 

Download Privacyverklaring