Marga Weiss

Praktijk voor Kind- en Jongeren coaching

credo2.png

Tarieven

De kosten voor het intakegesprek of de coachingssessies zijn € 60,50 incl. BTW. De duur hiervan is maximaal 1 uur.

Dit tarief geldt tevens voor een kennismakingsgesprek in mijn praktijk, evaluatiegesprek of gesprekken met de leerkracht of IB-er op de school van het kind.

Eventuele reiskosten € 0,19 per km.

De betalingswijze is via internetbankieren. U ontvangt na afloop van iedere sessie een factuur via email.

Annuleren: Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, moet ik helaas in rekening brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.

Vergoedingen: Kindercoaching wordt niet standaard door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met de zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching nodig is en wat de voordelen ervan zullen zijn.

Indien uw verzekering de sessies niet vergoed, is in overleg altijd een betalingsregeling mogelijk.

Ook kunt u de coaching opgeven in uw belastingaangifte als buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening. Begeleiding kan in de meeste gevallen ook betaald worden vanuit het PBG (persoonsgebonden budget), Coaching kan vanuit een rugzakje worden vergoed.

Algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. 

Marga Weiss Kindercoaching staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 50204343 en is aangesloten bij Adiona, beroepsvereniging voor Kindercoaching en Het Kindercoachgilde.

PIPPI.jpg